Porady dotyczące utylizacji i zwrotu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera zanieczyszczenia, które mogą zagrażać zdrowiu i środowisku, a także cenne zasoby, które można poddać recyklingowi przy współpracy użytkownika. W związku z tym ZSEE musi być zbierany oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych pod koniec okresu użytkowania i nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Wskazuje na to symbol przekreślonego kosza na śmieci pokazany poniżej, którym oznaczone są urządzenia elektryczne.

Obowiązek zwrotu starego sprzętu elektrycznego

Zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbycia się starego sprzętu elektrycznego, w tym opraw oświetleniowych, lamp i wentylatorów (z wyjątkiem żarówek) w sposób profesjonalny i przyjazny dla środowiska oraz do oddania ich w autoryzowanym punkcie zbiórki lub zwrotu. ZSEE jest tam przyjmowany bezpłatnie i poddawany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby. Punkty zbiórki i zwrotu przekazują stare urządzenia certyfikowanym specjalistycznym firmom utylizacyjnym, które najpierw sprawdzają, czy urządzenia można odnowić i ponownie wykorzystać. Jeśli ponowne użycie nie jest możliwe, zanieczyszczenia są usuwane z urządzeń, a cenne zasoby są poddawane recyklingowi.

W szczególności nie należy wyrzucać go do odpadów domowych:

 • Lampy i oprawy oświetleniowe
 • Kompaktowe lampy fluorescencyjne ze statecznikiem lub bez (lampy energooszczędne)
 • Lampy fluorescencyjne (świetlówki)
 • Lampy wyładowcze (w tym lampy parowe)
 • Lampy LED
 • Baterie i akumulatory

Łatwe do demontażu źródła światła należy usunąć i zutylizować oddzielnie przed oddaniem starego urządzenia. To samo dotyczy łatwo wyjmowalnych zużytych baterii i akumulatorów, jak również tych, które nie są dołączone do ZSEE.

Żarówki i lampy halogenowe można wyrzucać do odpadów domowych. Jeśli nie masz pewności, jakiego typu jest to lampa, oddaj ją w odpowiednim punkcie zbiórki.

Dlaczego stare urządzenia elektryczne muszą być oddawane do punktu zbiórki?

Urządzenia elektryczne zawierają cenne zasoby i zanieczyszczenia. Punkty zbiórki przekazują stare urządzenia certyfikowanym firmom zajmującym się gospodarką odpadami, które najpierw sprawdzają, czy możliwe jest ich odnowienie i ponowne wykorzystanie. Idealnym rozwiązaniem jest odnowienie starych produktów. Jeśli ponowne użycie nie jest możliwe, stare urządzenia są odpowiednio traktowane. Zanieczyszczenia są usuwane z urządzeń, a cenne zasoby są poddawane recyklingowi. Chroni to środowisko i kurczące się zasoby.

Prawidłowa obsługa uszkodzonych żarówek energooszczędnych

Lampy energooszczędne zawierają niewielkie ilości rtęci, ale są one znacznie poniżej limitów prawnych, więc nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę pewne środki ostrożności na wypadek zepsucia się żarówki energooszczędnej:

 • Ostrożnie zebrać fragmenty wilgotną szmatką.
 • Zapakuj je szczelnie w plastikową torebkę lub słoik.
 • Zanieś je do punktu zbiórki zanieczyszczeń.
 • Unikać kontaktu ze skórą, a następnie wietrzyć pomieszczenie przez 20 do 30 minut.
 • Nie używaj odkurzacza do zbierania fragmentów.

Postępowanie z danymi osobowymi podczas utylizacji starego sprzętu

Należy pamiętać, że każdy konsument jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne producentów: https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten/jahres-statistik-mitteilung