Nawóz organiczny

Gleba, pochodzenie i podstawa wszystkich roślin

Aby uzyskać piękne rośliny w ogrodzie i wzrost na rabatach , ważne jest, aby gleba była świeża, zdrowa i bogata w składniki odżywcze.

Podłoga jest kluczowym elementem. Dostawca składników odżywczych, zbiornik wodny i stabilna podpora w jednym. Ale nie tylko charakter gleby jest ważny, ogrodnik może również wiele wnieść, stosując się do kilku wskazówek i dbając o glebę.

Kalendarz ogrodowy:

organischer Dünger

Właściwości gleby

Bez zdrowej gleby uprawy i rośliny ozdobne nie mogą się prawidłowo rozwijać. Dlatego najpierw należy dowiedzieć się, jakie warunki glebowe panują w ogrodzie. Ogólnie można wyróżnić cztery główne klasyczne typy gleb: piasek, muł, glinę i ił. Logicznie rzecz biorąc, odpowiednie gleby mają również różne właściwości – pod względem składników mineralnych, organicznych lub sprężystości.

organische Dünger

Urabialność gleb

Ponadto gleby można rozróżniać pod względem ich urabialności: Gleby piaszczyste nazywane są glebami lekkimi, podczas gdy gleby gliniaste i ilaste nazywane są glebami ciężkimi.

Gleby lekkie, piaszczyste lub niewystarczająco zatrzymujące wodę

można bardzo dobrze obrabiać, bardzo dobrze transportują wodę i składniki odżywcze i szybko się nagrzewają. Nie mogą one jednak w wystarczającym stopniu magazynować wody i składników odżywczych, co może powodować „głód” roślin.

Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie,

można dodać kompost lub nawóz organiczny. Naszym zdaniem nie należy stosować nawozów mineralnych, ponieważ są one czasami bardzo energochłonne w produkcji i mogą prowadzić do zasolenia gleby.

Nawozy organiczne uzupełniają zaopatrzenie w składniki odżywcze uprawianych roślin w ogrodzie. Składniki odżywcze obecne w glebie często nie występują w optymalnej formie i ilości. Jedynie dostarczanie roślinom składników odżywczych poprzez nawożenie umożliwia ich optymalne zaopatrzenie. Nawożenie powinno być dostosowane do potrzeb rośliny. Stosowanie naszych nawozów organicznych optymalizuje odżywianie roślin, wspomaga ich wzrost, poprawia plony i jakość zbieranych produktów. Nawożenie organiczne trwale zwiększa żyzność gleby.

Można osiągnąć zasadniczą poprawę warstwy próchnicznej gleby poprzez konsekwentne stosowanie kompostowanych nawozów naturalnych. W przypadku tych nawozów związki humusowe powstają w wyniku złożonych procesów kompostowania, które tworzą tak zwaną trwałą próchnicę.

  • Humus (materia organiczna) poprawia strukturę gleby i zwiększa jej żywotność. Zawartość próchnicy można zwiększyć za pomocą naturalnych nawozów i dobrze dojrzałych kompostów. Komposty powinny być jednak bezwzględnie wolne od patogenów i nasion chwastów. Dlatego należy wspierać mikroorganizmy w procesie przekształcania kompostu, dodając wapno lub specjalne startery kompostowe.
  • w „ciężkich” glebach gliniastych i ilastych próchnica znacznie spulchnia glebę
  • Gleba bogata w próchnicę lepiej magazynuje składniki odżywcze w formie dostępnej dla roślin (szczególnie ważne w przypadku gleb piaszczystych). Humus zmniejsza również wymywanie azotu
  • Humus magazynuje wodę opadową – jak w gąbce – w formie, która jest natychmiast dostępna dla rośliny; dzięki temu więcej wody jest dostępne dla korzeni w fazach suszy!

Nawozy organiczne i przyspieszacze kompostu:

  • Kompletny nawóz ORGASAN
  • Organiczny nawóz do pomidorów
  • Horn Gries
  • Akcelerator kompostu

Aby zmniejszyć utratę wody i zwiększyć zdolność gleby do jej magazynowania, zaleca się przykrycie grządek ściółką z kory. gleby, zaleca się przykrycie grządek ściółką z kory.

Ciężkie, gliniaste lub zbite gleby szczególnie dobrze nadają się do ogrodnictwa i kształtowania krajobrazu jako zbiorniki wody i składników odżywczych. Jednak woda i składniki odżywcze nie są idealnie transportowane, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo zalania. Mogą również szybko stać się błotniste lub bardzo szybko wysychać w długich okresach nasłonecznienia. Dodanie piasku lub kompostu tworzy wgłębienia i przepuszczalność, dzięki którym gleba może lepiej oddychać.

Dla mocno zagęszczonej gleby Glebę należy wykopać przed pierwszymi przymrozkami. Bryły ziemi powinny pozostać odsłonięte. Ze względu na rozszerzanie się zamarzniętej wody, mróz „rozsadza” glebę i drobno ją kruszy na wiosnę. Najłatwiej jest utrzymywać drobną i kruchą glebę w podniesionych grządkach, ponieważ po nich się nie chodzi.