Nawozy organiczne

Cuxin DCM

Gwarancja najlepszej ceny

Jeśli znajdziesz niższą cenę (w tym koszty wysyłki) u innego sprzedawcy, otrzymasz ten produkt Cuxin DCM w tej samej cenie od nas.

Gwarancja jest ważna przez maksymalnie 14 dni od daty zakupu. Wyłączona jest sprzedaż specjalna z likwidacji zapasów, niewypłacalności i aukcji.

Dlaczego warto nawozić organicznie?

Nawozy organiczne uzupełniają zaopatrzenie w składniki odżywcze uprawianych roślin w ogrodzie. Składniki odżywcze obecne w glebie często nie występują w optymalnej formie i ilości. Jedynie dostarczanie roślinom składników odżywczych poprzez nawożenie umożliwia ich optymalne zaopatrzenie. Nawożenie powinno być dostosowane do potrzeb rośliny. Stosowanie naszych nawozów organicznych optymalizuje odżywianie roślin, wspomaga ich wzrost, poprawia plony i jakość zbieranych produktów. Nawożenie organiczne trwale zwiększa żyzność gleby.

Dlaczego warto nawozić CUXIN DCM?

Można osiągnąć zasadniczą poprawę warstwy próchnicznej gleby poprzez konsekwentne stosowanie kompostowanych nawozów naturalnych, takich jak ORGASAN ORGANIC FULL FERTILISER. W przypadku tego nawozu związki humusowe powstają w wyniku złożonych procesów kompostowania, które tworzą tak zwaną trwałą próchnicę.

Humus (materia organiczna) poprawia strukturę gleby i zwiększa jej żywotność. Zawartość próchnicy można zwiększyć za pomocą naturalnych nawozów i dobrze dojrzałych kompostów. Komposty powinny być jednak bezwzględnie wolne od patogenów i nasion chwastów. Dlatego należy wspierać mikroorganizmy w procesie przekształcania kompostu, dodając wapno lub specjalne startery kompostowe.

W “ciężkich” glebach gliniastych i ilastych próchnica znacznie spulchnia glebę

Gleba bogata w próchnicę lepiej magazynuje składniki odżywcze w formie dostępnej dla roślin (szczególnie ważne w przypadku gleb piaszczystych). Humus zmniejsza również wymywanie azotu

Humus magazynuje wodę opadową – jak w gąbce – w formie, która jest natychmiast dostępna dla rośliny; dzięki temu więcej wody jest dostępne dla korzeni w fazach suszy!

Co oznacza MINIGRAN?

Unikalny proces produkcyjny Minigran wytwarza mikrogranulat, który jest znacznie mniejszy niż klasyczne granulaty, a także bardzo drobny i jednorodny. Umożliwia to równomierne rozprowadzenie nawozu między roślinami. Inną szczególną cechą jest to, że minigranulat nie ma łamliwych krawędzi. Sprawia to, że ma niską zawartość kurzu i nieprzyjemnych zapachów. Dodatkową zaletą jest bardzo niskie wypłukiwanie składników odżywczych do wód gruntowych w porównaniu z nawozami chemicznymi. Składniki odżywcze są dostępne dla roślin, przy jednoczesnym maksymalnym poszanowaniu środowiska.

Organiczny nawóz od Cuxin DXM dla zdrowych roślin i nieskażonej flory i fauny.

Gemüsegarten